Αρχική / Κεντρική / Έναρξη διαδικασίας Εγγραφής και επανεγγραφής Βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καισαριανής 2020 – 2021

Έναρξη διαδικασίας Εγγραφής και επανεγγραφής Βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καισαριανής 2020 – 2021

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

&  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                           Καισαριανή 21/5/2020

             « ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»Πρωτ.: 607

       Βρυούλων & Κλαζομενών –  Καισαριανή  16121   Πρώτος Ημιόροφος Δημαρχείου                             

         Πληρ.:Διευθύντρια Προσχολικής Αγωγής κ. Κ. Καραλιού

        ΤΗΛ:  2107229662    –     2132010730

 

Έναρξη διαδικασίας Εγγραφής και επανεγγραφής Βρεφών και Νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καισαριανής 2020-2021

Το ΝΠΔΔ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την έναρξη διαδικασίας εγγραφής και επανεγγραφής Βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καισαριανής:

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Εγγραφής και Επανεγγραφής  βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα ξεκινήσει στις 25/5/2020 ώρα: 11:00 και θα λήξει στις 12/06/2020 και ώρα 00:00. Αιτήσεις που θα κατατεθούν η κατατέθηκαν πριν την έναρξη της διαδικασίας (25/05/2020 και ώρα 11:00) δεν θα ληφθούν υπ όψιν. 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από την ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα https://manolidis.kaisariani.gr/egwebapps/home πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο. Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf ή ευδιάκριτη φωτογραφία στην πλατφόρμα όπως ορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης αιτήσεων κατωτέρω. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά παρακάτω έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης του συστήματος καθώς και τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη μέσω taxis net. Για ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν χρειάζεται νέα εγγραφή, απλά σύνδεση μέσω taxisnet.
Μετά την ταυτοποίηση θα σταλεί email επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο taxis net. Ισχύει για νέους χρήστες
Θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση του e-mail με τον αντίστοιχο σύνδεσμο που έχει σταλεί. Ισχύει για νέους χρήστες

ΒΗΜΑ 2: Συμπλήρωση της Αίτησης

Στη συνέχεια επιλέγουμε το πεδίο “Αιτήσεις Παιδικών Σταθμών” και πατάμε στο “Νέα Αίτηση”
Ακολουθούμε συμπληρώνοντας τα πεδία όπως απαιτεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Ολοκληρώνουμε την διαδικασία πατώντας στο πεδίο “υποβολή” και αφού έχουμε επισυνάψει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατάμε την “οριστικοποίηση” της αίτησης. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν (upload) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΒΗΜΑ 3: Αφού καταθέσετε  οριστικά την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά  και λάβετε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, θα αποστείλετε την αίτηση και  το σύνολο των δικαιολογητικών που  θα αποδεικνύουν τα κατά δήλωση στοιχεία σε φάκελο, που θα αναγράφονται  ο   αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου κατάθεσης και (αποστολέας), ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στο γραφείο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ  Βρυούλων και Κλαζομενών  , 16121 Καισαριανή Πρώτος Ημιόροφος Δημαρχείου έως και την 16η Ιουνίου 2020.

Για θέματα Τεχνικής Υποστήριξης μπορείτε να καλέσετε στο 2107217510

Σχετικά με την επισύναψη δικαιολογητικών: Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές για κινητά android οι οποίες βοηθούν στο σκανάρισμα των εγγράφων ανοίγοντας το Play Store και γράφοντας “scanner”.

Παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση των πεδίων καθώς και στην επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η αίτηση θα παίρνει πρωτόκολλο και θα θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον έχουν αναρτηθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση μπορεί να μεταβληθεί έως και 12 Ιουνίου, οπότε και το σύστημα θα κλειδώσει. Ενδέχεται μετά τον έλεγχο των αιτήσεων να δοθεί προθεσμία διορθωτικών ενεργειών η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του φορέα manolidis.kaisariani.gr

«Προϋποθέσεις Εγγραφής και επανεγγραφής Βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καισαριανής 2020-2021

Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια, την πρώτη  Σεπτεμβρίου 2020.

Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει τους 8 μήνες, την πρώτη  Σεπτεμβρίου 2020.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία, έχουν γονείς που τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από την 1/1/2017 και μετέπειτα.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από 25 Μαΐου έως και 12 Ιουνίου. Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δηλαδή μέχρι και τις 12 Ιουνίου.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αυτόματα θα μοριοδοτείται και η αίτηση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν (upload) στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος βάση πινάκων επιλογής.

Σημειώνεται ότι, η μοριοδότηση θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

            Ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, θα γίνει από επιτροπή η οποία θα ορισθεί  αρμοδίως για τον σκοπό αυτό.

            Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπάρξει ανακοίνωση με τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης την Παρασκευή 3/7/2020, όπου οι αιτήσεις θα χαρακτηρίζονται ως πλήρεις όταν τα δικαιολογητικά που θα έχουν κατατεθεί είναι όσα ορίζονται βάσει της απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ. Ως ελλιπείς όταν απουσιάζουν κάποια δικαιολογητικά – εκτός των φορολογικών δικαιολογητικών που σε αυτή την περίπτωση θα αποκλείονται – τα οποία θα μπορούν να τα προσκομίσουν για επανέλεγχο της αίτησης και τέλος ως αλλαγής μορίων όταν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν αποδεικνύουν την ηλεκτρονική μοριοδότηση. Τυχόν  ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 6/7/2020 έως Παρασκευή 10/7/2020  επί της μοριοδότησης, στην Δ/νση  Προσχολικής Αγωγής, Βρυούλων 125, 16121 α΄όροφος τηλ. 2132010730, 2107229662  κ. Καραλιού Κωνσταντίνα, με αποστολή εντύπου ένστασης και σχετικών δικαιολογητικών ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ)

Επισημαίνεται ότι, ορισμένοι γονείς έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)” και στους Βρεφικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καισαριανής, με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα. Τα νήπια και βρέφη που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης εγγραφών – επανεγγραφών, εφόσον υπάρχει θέση σύμφωνα με την δυναμικότητα που ορίζεται στους πίνακες του ΕΣΠΑ.           Τα voucher των ωφελουμένων μητέρων γίνονται δεκτά για τις τρείς εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ και η προτεραιότητα στην  τοποθέτηση των παιδιών εξαρτάται από την μοριοδότηση της αίτησής τους στο ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Υγείας “ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ”.

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται, εφόσον έχει εγκριθεί η υποβολή πρότασής στην ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή του Οργανισμού στη δράση “Επαγγελματική και οικογενειακή ζωή” όπου ο οργανισμός θα είναι και ενήμερος για τις εγκεκριμένες θέσεις. Διαφορετικά θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού που θα ορίζει τη νέα ημερομηνία έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων τα οποία ανακοινώνονται μετά τα αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ.

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Όροι συμμετοχής στην διαδικασία:

Υποβολή «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» – Όροι συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 25 Μαΐου έως και 12 Ιουνίου στη Διεύθυνση https://manolidis.kaisariani.gr/egwebapps/home

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 12 Ιουνίου και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να ταχυδρομηθούν :  ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     « ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»  Βρυούλων & Κλαζομενών –  Καισαριανή  16121    Πρώτος Ημιόροφος Δημαρχείου     Πληρ.:Διευθύντρια Προσχολικής Αγωγής κ. Κ. Καραλιού  ΤΗΛ:  2107229662    –     2132010730
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι βασικό και υποχρεωτικό στοιχείο μοριοδότησης και θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικό εκκαθαριστικό έντυπο. Όσες αιτήσεις δεν έχουν το απαραίτητο αποδεικτικό φορολογικό έντυπο θα απορρίπτονται.

  Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία 12 Ιουνίου και ώρα 24:00 δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

                  Αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία (12 Ιουνίου και ώρα 24:00) θα θεωρούνται ως εκπρόθεσμες και θα αξιολογούνται μόνο σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις στις Δομές από τις εντός προθεσμίας αιτήσεις.

Κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση ανά παιδί. Στην περίπτωση κατά την οποία στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα του συζύγου ή του συντρόφου, τότε θα πρέπει να αναρτηθεί και το εκκαθαριστικό αυτό, ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο υπολογισμός του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος για την μοριοδότηση.
Οι αιτηθέντες θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό, που αφορά στην υποβολή της αίτησής τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Αίτηση, η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο, ή μετάφρασή του αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα τελευταίου τριμήνου. Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση με επίσημη μετάφραση.
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ( ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικ. έτους ή ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών και των δύο γονέων).

Σαν εισόδημα υπολογίζεται ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 5η γραμμή – Δικαιούχου + Συζύγου εάν υπάρχει αθροιστικά όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας – ΧΩΡΙΣ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ.

Όσοι από τους γονείς δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία οι αιτήσεις τους θα απορρίπτονται.

4. Βεβαίωση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως  από παιδίατρο και φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια ΈΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ,
5. Δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας των γονέων,
6. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας. Για την απόδειξη της κατοικίας αναρτιέται φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ηλεκτρικού ρεύματος, ΕΥΔΑΠ που να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας και το όνομα του γονέα του παιδιού Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση (εφόσον υπάρχουν).
7.Για γυναίκες προστατευόμενες από το δίκτυο Δομών κατά της Βίας, δικαστικούς συμπαραστάτες και ασυνόδευτους ανηλίκους πρόσφυγες χρειάζεται βεβαίωση αρμόδιων Υπηρεσιών (Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου,Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής,Ύπατη Αρμοστεία Προσφύγων) [ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ].

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ανά περίπτωση): (αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να µοριοδοτηθούν)

Α) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, με ημερομηνία όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από  την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών.

Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:

1. Βεβαίωση εργασίας από τον αντίστοιχο φορέα όχι παλαιότερη των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών ή αποδεικτικό μισθοδοσίας τελευταίου τριμήνου.

Γ) ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ή  ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί µη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Δ) ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

1. Βεβαίωση ανεργίας , όχι παλαιότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία  της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών, ή δελτίο ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ανά περίπτωση):

1.  Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτήριου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

     Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:

Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου (εφόσον υπάρχει)
Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ,που να αποδεικνύεται η διάσταση (εφόσον υπάρχει).
Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού (εφόσον υπάρχει)

ή

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω

(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών).

Για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για την εργασία, θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο. Διαφορετικά µοριοδοτείται µόνο όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.

2. Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες- Γονείς σε χηρεία)

Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.  Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:

Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως µε επίσημη μετάφραση του (αν δεν είναι µε λατινική γραφή).
Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.

4. Γονέας Φοιτητής ή Στρατευμένος:

Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου  (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές Α΄ κύκλου σπουδών).
Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο  (για στρατευμένο γονέα)

5.   Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης

6.  Σε περίπτωση γονέων µε παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ µε ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής  (σε ισχύ).

7. Τα  παιδιά που πάσχουν  από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται  στο σταθμό εφόσον προσκομίζεται διάγνωση από δημόσιο φορέα και γνωμάτευση  γιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει την δυνατότητα ένταξης  στο πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

8. Για την απόδειξη Επαναφοίτησης (μέσω Δήμου) δεν χρειάζεται δικαιολογητικό, καθώς φαίνεται ηλεκτρονικά από το σύστημα του ΝΠΔΔ  και μοριοδοτήτας αυτόματα. 

      Κατά περίπτωση προσκομίζεται οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, κρίνει το ΝΠΔΔ, για την επιβεβαίωση της επιλογής των αιτήσεων καθώς και για την μοριοδότηση των αιτήσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ  ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ  & ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Μοριοδότηση Εγγραφών

Αριθμός απόφασης Δ.Σ. Δήμου Καισαριανής: -15/2020-.

“Μοριοδότηση για την επιλογή νηπίων και βρεφών προς εγγραφή στους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καισαριανής  για την νέα σχολική χρονιά 2020-2021”

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

  ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

  ΚΑΤΟΙΚΟΣ – ΔΗΜΟΤΗΣ  

  50 μόρια

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

  30 μόρια

ΑΝΕΡΓΟΣ ΓΟΝΕΑΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) (ξεχωριστά μόρια κάθε γονέας)

  10 μόρια

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ               ( ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ )

  20 μόρια

ΑΝΗΛΙΚA TΕΚΝΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

  5 μόρια ανά τέκνο

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ) ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

  20 μόρια

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

  15 μόρια

ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

  15 μόρια

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

  20 μόρια

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

  50 μόρια

ΑΔΕΛΦΟΣ/ΑΔΕΛΦΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΟΥ

  20 μόρια

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

   20 μόρια

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

  Μηδενικό εισόδημα έως και 6.000 €

  28 μόρια

  Από 6.001 € έως και 8.000 €

  26 μόρια

  Από 8.001 €  έως και 10.000 €

  24 μόρια

  Από 10.001 € έως και 15.000 €

  22 μόρια

  Από 15.001 € έως και 18.000 €

  20 μόρια

  Από 18.001 € έως και 23.000 €

  18 μόρια

  Από 23.001 € έως και 28.000 €

  16 μόρια

  Από 28.001 € έως και 34.000 €

  14 μόρια

  Από 34.001 € έως και 40.000 €

  12 μόρια

  Από 40.001 € έως και 45.000 €

  10 μόρια

  Από 45.001 € έως και 50.000 €

  8 μόρια

  Από 50.001 €   και άνω

  0 μόρια

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι :

α) ο αριθμός των παιδιών και,
β) το οικογενειακό εισόδημα.

1. Ο υπολογισμός των μορίων για την εγγραφή τέκνου που φιλοξενείτο και την προηγούμενη σχολική χρονιά, προϋποθέτει :
Να μην έχει γίνει διαγραφή φιλοξενίας πριν την λήξη του σχολικού έτους (31 Ιουλίου), και
Να μην υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα.
2. Αν η αίτηση εγγραφής παιδιού/βρέφους σε παιδικό ή βρεφικό σταθμό έχει εγγεγραμμένο, την ίδια χρονική περίοδο αδερφό/ή στον εν λόγω σταθμό του ΝΠΔΔ, τότε παίρνει τα μόρια επανεγγραφής
3. Ο υπολογισμός των μορίων για κάθε αίτηση εγγραφής, προϋποθέτει τηνπροσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
4. Στην περίπτωση μη προσκόμισης του Δελτίου Υγείας ή του Βιβλιάριου Υγείας του παιδιού, όπου θα αναγράφονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής, αυτή θα απορρίπτεται.
5. Εισόδημα που λαμβάνεται ως κριτήριο θωρείται το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που εντοπίζεται στο πεδίο του πίνακα Γ1 Εκκαθάριση Φ.Ε. του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του παρόντος οικονομικού έτους.
6. Κατόπιν ελέγχου των κριτηρίων μορίων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων , σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς, σε ημερομηνία που θα είναι άμεσα εξαρτημένη από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΕΤΑΑ |¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨
7. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τέσσερις διαφορετικού πίνακες:
Πίνακας επιτυχόντων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ (εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα)
Πίνακας επιτυχόντων του ΝΠΔΔ
Πίνακας επιλαχόντων
Πίνακας απορριπτέων

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Για τις αιτήσεις εγγραφών χρειάζονται όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
2. Εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων – βρεφών γίνεται αναπλήρωση από τις αιτήσεις επιλαχόντων που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο σταθμό και οι οποίες έχουν μοριοδοτηθεί.
3. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επαναφοιτούν ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια – βρέφη που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης των γονέων  με την Διευθύντρια του σταθμού. Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του σταθμού, η αβίαστη προσαρμογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους.
4. Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών άρθρο 7 οι Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου και ώρες 7.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ. Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους.
5. Επίσης οι Σταθμοί δεν λειτουργούν :

–          από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου

–          από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά

–          τις επίσημες αργίες των Δημοσίων υπηρεσιών, την ημέρα της τοπικής εορτής του πολιούχου του Δήμου Καισαριανής (Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου )

1.  Σε όλες τις αιτήσεις θα δηλώνονται το κινητό τηλέφωνο των γονιών, το σταθερό της οικίας καθώς και της εργασίας , ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άμεση επικοινωνία. Επίσης μετά την εγγραφή των νηπίων – βρεφών στους παιδικούς – βρεφικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» , οι γονείς θα καταθέτουν στο σταθμό υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζουν το πολύ τρία άτομα που θα παραλαμβάνουν τα νήπια – βρέφη κατά την αποχώρησή τους από τον σταθμό (ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ) ,καθώς και κατάσταση Υγείας του παιδιού (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ)).
2. Αιτήσεις γονέων που συμπεριλαμβάνονται στις οριστικές λίστες των ωφελούμενων μητέρων για εισαγωγή των παιδιών τους σε παιδικό σταθμό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και έχουν συγχρόνως καταθέσει αίτηση και για τους σταθμούς του ΝΠΔΔ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», θα διαγράφονται από τις λίστες του ΝΠΔΔ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», με το σκεπτικό της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών.

Οικονομική συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή των γονέων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ανά κατηγορία (εισόδημα γονέων). Για οικογένειες οικονομικά ασθενείς, πολύτεκνους ή ποσοστό αναπηρίας μέλους 67% και πάνω κ.λπ. υπάρχει ειδική ρύθμιση.

Οικογενειακό Εισόδημα

Α΄ παιδί

Β΄ παιδί

Έως 25.000 €

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

25.001 € – 30.000 €

55 €

27,5 €

30.001€ – 40.000 €

65 €

32,5 €

40.001 € – 50.000 €

100€

50 €

50.001 € – 65.000

150 €

75 €

65.001  και άνω

200

100

΄Όταν φοιτούν δύο (2) αδελφάκια, για το δεύτερο παιδί καταβάλλεται ή μισή συμμετοχή του πρώτου

Ειδικές  εισοδηματικές κατηγορίες τροφείων:

Α. Απαλλαγή από την συμμετοχή στα τροφεία των πολυτέκνων και των αναπήρων γονέων άνω του 67%.

Β. Για τις τρίτεκνες οικογένειες καταβάλλεται το μισό που προβλέπεται από την κατηγορία εισοδήματος και μόνο για το ένα παιδί ανεξάρτητα πόσα φοιτούν.

Γ. Για τα τέκνα μονογονεικών οικογενειών καταβάλλεται το μισό της κατηγορίας εισοδήματος.

Δ. Για τις οικογένειες που δεν δηλώνουν επίσημο εισόδημα η συμμετοχή είναι 55 ευρώ (θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη Δήλωση γιατί δεν υποβάλλει φορολογική Δήλωση)

Ε. Απαλλάσσονται από την συμμετοχή στα τροφεία οι εργαζόμενοι στο ΝΠΔΔ « Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» και στο Δήμο Καισαριανής.

ΣΤ. Απαλλάσσονται επίσης οι οικογένειες για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους κατόπιν εκθέσεως της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής.

Ζ. Οικογένειες που χάνουν το εισόδημα τους κατά την  διάρκεια του έτους φοίτησης του νηπίου, κατόπιν  αιτήματος τους στον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ που θα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία (ταμείο ανεργίας, οικ. κατάσταση κλπ), μπορεί να τυγχάνουν μείωσης ή και απαλλαγής ανάλογα με την περίπτωση.

1. Τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω θανάτου ή την εμφάνιση δυσίατου νοσήματος του ενός ή και των δύο γονέων
2. Την ξαφνική απώλεια της εργασίας του ενός ή και των δύο γονέων

Η.  Το τιμολόγιο που εκδίδεται προς εταιρείες, τράπεζες, ΔΕΚΟ, κλπ  εκδίδεται με το ανώτερο ποσό που χορηγείται στους γονείς που τα παιδιά τους είναι εγγεγραμμένα στον Τομέα Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ,

Θ. Η καταβολή της συμμετοχής στα τροφεία γίνεται στο κάτωθι λογαριασμό Τραπέζης EUROBANK : GR 57 0260 2860 0001 5020 0265 706  κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός, και από τον μήνα έναρξης της φοίτησης έως και τον Ιούλιο του επόμενου έτους όπου και τελειώνει η Σχολική χρονιά, ανεξάρτητα από το εάν η φοίτηση είναι συνεχή ή διακεκομμένη κλπ.


Ι. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά. Μη καταβολή των εισφορών συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου, κατόπιν ενημέρωσης από το ΝΠΔΔ.
Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί, με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.