Αρχική / Κεντρική / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Λόγω της παράτασης συμμετοχής στην διαδικασία  των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2020 – 2021 που έληξε στις 17 Ιουνίου 2020, παρατείνεται η ημερομηνία για την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων για την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 13/7/20 έως Παρασκευή 17/7/20,  επί της μοριοδότησης, στην Δ/νση Προσχολικής Αγωγής, Βρυούλων 125, α όροφος, τηλ. 2132010730 – 2107229662 κ.Καραλιού Κωνσταντίνα, με αποστολή εντύπου ένστασης και σχετικών δικαιολογητικών στο email  του ΝΠ: desand3@otenet.gr,  ή ταχυδρομικώς.

 

Καισαριανή  6/7/2020       

Η Δ/ντρια Προσχολικής Αγωγής

Καραλιού Κωνσταντίνα