Αρχική / Κεντρική / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020 -2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020 -2021

10/7/2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Ανακοινώνουμε τη μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων 2020 – 2021 και καλούνται οι γονείς  που δεν έχουν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική αίτηση, να τα  προσκομίσουν  στα γραφεία του Ν.Π., Δημαρχείο Καισαριανής, Βρυούλων & Κλαζομενών, γρ. Παιδικοί Σταθμοί, 1ος όροφος.

 Οι τελικοί πίνακες κατάταξης θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ.

           ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΡΕΦΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020 -2021

           ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020 -2021