Αρχική / Κεντρική / ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ VOUCHER ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ VOUCHER ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

17/7/2020

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας  Δήμου Καισαριανής  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

ενημερώνει  ότι:

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε

 

Προσκαλεί

 

Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, (εργαζόμενες ή άνεργες) που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δημοτικούς ή Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να  υποβάλλουν  αίτηση ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί Σταθμοί – Περίοδος 2020 / 2021 .

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από πληροφοριακά συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε. κ.λπ.) της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην περίπτωση που η άντληση στοιχείων των δικαιολογητικών μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).

 

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή/και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά μοριοδότησης θα περιγράφονται στις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(«Οδηγίες Αίτησης –απαιτούμενα δικαιολογητικά»)

 

Χρονοδιάγραμμα: Πρόσκληση –υποβολή αιτήσεων Αποτελέσματα

 

Α/Α  Φάσεις   Πρόσκλησης  –  Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα        Ημερομηνίες

1. Δημοσίευση Περίληψης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον Τύπο 15/7/2020
2. Ανάρτηση αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ιστοσελίδα Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.Ε.Δ.Β.Μ., Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ., Ε.Υ.Δ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ) 16/7/2020
3. Περίοδος  ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 17/7 –05/8/2020
4. Περίοδος Επεξεργασίας Αιτήσεων 06–12/8/2020
5. Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 12/8/2020
6. Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 13-17/8/2020
7. Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 20/8/2020

 

 

Όλοι οι προαναφερόμενοι Πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

 

Οι ωφελούμενες για την εγγραφή οφείλουν:

  • Να  απευθυνθούν σε οποιαδήποτε δομή της επιλογής τους, με την «αξία τοποθέτησης» (voucher) το αργότερο μέχρι και τις 2.9.2020

 

ΔΕΙΤΕ  ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΕΤΑΑ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 / 2021