Αρχική / Επικαιρότητα / Ανακοινώσεις / ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσληψης Προσωπικου  2ΜΗΝΩΝ  ΣΟΧ 1/ 2018

ΠΙΝ ΚΑΤΑΤ DE_2ΜΗΝΑ 2018

πιν ΚΑΤΑΤ YE 1-2018 (2ΜΗΝΑ)

Π Ρ Α Κ Τ(3η )επικ προσλ 2μηνων 2018

ΑΠΟΦ ΠΡΟ ΠΡΟΣΛ 19-3-2018