Αρχική / Διαφάνεια / Αποφάσεις / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ “Λεωνιδας Μανωλίδης”

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ “Λεωνιδας Μανωλίδης”

Απόφαση Δ/Σ ΝΠΔΔ ¨Λεωνίδας Μανωλίδης¨

 

ΑΠΟΦ Δ-Σ- 24-11-2017 ΠΡΟΥΠ 2018