ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2017-18

ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ (2) 2017-18 ΕΝΔΙαφ γιατρος