Αρχική / Διαφάνεια / Αποφάσεις / ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ «Λεωνιδας Μανωλίδης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 του ΝΠΔΔ «Λεωνιδας Μανωλίδης»

Απόφαση Δ/Σ ΝΠΔΔ ¨Λεωνίδας Μανωλίδης¨

 

ΑΠΟΦ Δ-Σ- 24-11-2017 ΠΡΟΥΠ 2018